POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Vypracování znaleckých posudků na stanovení cen a výše majetkové újmy

  • jízdních kol 
  • věcí movitých (zejména kočárků) 
  • motorových vozidel 

Vypracování znaleckých posudků z oborů: 

  • autoopravárenství 
  • technického stavu motorových vozidel a jízdních kol 
  • analýzy dopravních nehod zejména s účastí cyklistů. 

Odborné rady, konzultace, expertízy a zastupování:

  • Při likvidaci pojistných událostí při nehodách motorových vozidel a jízdních kol 
  • V rámci reklamačního řízení, zejména u jízdních kol, kočárků a motorových vozidel
Comments